Projektom koji je imao za cilj osigurati dovoljno energije za samoopskrbu i smanjiti operativne troškove, na krovu Max & Moris centra izgrađena je elektrana kapaciteta od 145,5 kW koja se sastoji 388 solarnih panela, a proizvodi dovoljnu količinu električne energije za napajanje cijelog objekta. Budući da su pokretanjem elektrane prestali ovisiti o konvencionalnom izvoru energije, Max & Moris smanjuje troškove za električnu energiju, stvara prostor za nova ulaganja te povećava konkurentnost na tržištu.