Hrvatska sve više prepoznaje važnost ulaganja u obnovljive izvore energije kako bi osigurala energetsku samodostatnost, smanjila ovisnost o fosilnim gorivima te ublažila fluktuacije na tržištu. To potvrđuju i nedavno donesene izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju Republike Hrvatske, koji je usvojen 7. lipnja ove godine, a ima za cilj poticanje bržeg razvoja solarnih elektrana i pojednostavljivanje postupka dobivanja potrebnih dozvola za njihovu izgradnju.

Ključna promjena novog Zakona o prostornom uređenju je proširenje područja na kojem je dozvoljeno postavljanje solarnih elektrana. Dosadašnji prostorni planovi su ograničavali gradnju solarnih elektrana samo na određenim područjima predviđenim za tu namjenu. Međutim, izmjene zakona sada omogućuju postavljanje solarnih elektrana na različite površine, uključujući:

 • sve površine koje su u prostornom planu određene kao površine namjene za izgradnju sunčanih elektrana, neovisno o tome jesu li unutar ili izvan građevinskih područja;
 • površine koje su u prostornom planu određene kao površine gospodarske i poslovne namjene (I i K)
 • površine koje su poslovnim planom određene kao poljoprivredna tla oznake P3 u blizini gospodarskih i poslovnih zona;
 • vodne površine kao što su jezera, ribnjaci te druga uzgajališta avakultura na kopnu;
 • odlagališta otpada;
 • eksploatacijska polja mineralnih sirovina i morske soli te
 • površine unutar građevinskih čestica postojećih infrastrukturnih i vodnih građevina.

Ove izmjene zakona predstavljaju značajan korak naprijed za solarnu industriju u Hrvatskoj s obzirom da stavljanje fokusa na inovacije i tehnološki napredak u području solarnih elektrana donosi brojne prednosti za gospodarstvo i lokalnu zajednicu.
Kao najveće prednosti novih zakonskih inicijativa istaknuli bismo:

 1. Povećanje fleksibilnosti i povoljniju investicijsku klimu u sektoru obnovljivih izvora energije
  Proširenje područja za postavljanje solarnih elektrana omogućuje veći izbor lokacija za razvoj solarnih projekata, potiče investicije u sam sektor te pridonosi gospodarskom rastu i povećanju konkurentnosti Hrvatske na međunarodnom tržištu.
 2. Nove poslovne potencijale
  Očekuje se da će širenje solarnog sektora otvoriti vrata novim radnim mjestima u područjima inženjeringa, montaže, održavanja i istraživanja. Povećanje broja solarnih projekata stvorit će nove mogućnosti zapošljavanja i potaknuti rast povezanih industrija.
 3. Energetsku samodostatnost
  Izgradnja solarnih elektrana pomaže nam smanjiti ovisnost o uvozu energije. Kroz proizvodnju vlastite električne energije iz obnovljivog izvora, jačamo energetsku samodostatnost i smanjujemo troškove uvoza energije.
 4. Doprinos održivoj budućnosti i zaštitu okoliša
  S obzirom na činjenicu da su solarne elektrane čisti izvor energije bez emisija stakleničkih plinova, njihova šira primjena pridonijet će smanjenju ugljičnog otiska Hrvatske i doprinijeti globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Povećanje broja solarnih elektrana također će smanjiti potrebu za fosilnim gorivima, što će pozitivno utjecati na kvalitetu zraka i očuvanje okoliša.

S velikim zanimanjem pratimo i dalje sve promjene i napredak na području solarne energije u Hrvatskoj, te nastavljamo surađivati s lokalnim i međunarodnim partnerima kako bismo implementirali nove solarne projekte i doprinijeli procesu energetske tranzicije u kojoj se nalazimo.

Vas pozivamo da svakako provjeerite donose li i vama navedene zakonske promjene priliku za izgradnju vlastite solarne elektrane! Kontaktirajte naš stručni tim za konzultacije, ponudu i sve informacije o projektiranju i izgradnji solarnih sustava.